Kryjówka

Fotografia Szczecinek

Kryjówka - community arts

koncepcja: Weronika Fibich; bohaterowie: krewni pani Waali Malinowskiej

foto: kolor - Piotr Nykowski, czarno-białe - Adam Ptaszyński