Kryjówka/Weronika Fibich

Kryjówka - community arts

koncepcja: Weronika Fibich; bohaterowie: krewni pani Waali Malinowskiej

"Każde miejsce − gdyby je rozrysować albo zbudować przestrzenny model − jest swoistą siatką nitek, strukturą komunikatów generowanych na różnych poziomach. Każde miejsce odzwierciedla przestrzenny wyraz czasu.
Tym razem próbuję badać granicę pamięci odkrywając opowieść  pani Waali Malinowskiej, niegdyś najstarszej mieszkanki wsi Stolec. Nigdy z nią nie rozmawiałam. Odtwarzam  strzępy jej historii z nagrań dokonanych przez kogoś innego, szukam punktów stycznych i  odrębności, procesów zapamiętywania i zapominania, badając trzy niejednorodne warstwy wspomnień:  prawnuków (Julii i Patryka), wnuków (Weroniki, Marty, Adriana) i synów (Mirka, Andrzeja, Zbigniewa). Wspólnie z nimi budujemy kryjówkę dla postaci tkwiącej jeszcze na granicy, między Tu i Tam, między doświadczonym a zapamiętanym. Zostawiając własne obrazy/znaki w przestrzeni publicznej do rozczytania innym, nie tyle opowiadamy, co pozwalamy rozwinąć się uchwyconym przez nas wątkom."

Weronikia Fibich

dokumentacja fotograficzna dostępna: tutaj